รายละเอียดเพิ่มเติม

Generalize:With its compact footprint, low noise operation and integration of air treatment equipment, the K-compact compressor offers complete versatility for your production. The K-compact’s integrated design allows the compressor to be placed on the production floor close to the point of use without dedicated compressor room, reducing external piping costs and installation costs and more importantly minimizing pressure drop across the system. This increased efficiency can create strong energy savings for your business.

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้งสินค้า

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สอบถามสินค้า

สอบถามสินค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งเว็บไซต์นี้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน privacy policyของเรา

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo