เราคือใคร

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเห็นความก้าวหน้าของวงการเทคโนโลยีและวิศวกรรม นักธุรกิจและวิศวกรกลุ่มหนึ่งที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานอุตสาหกรรมและบริการข้อมูลข่าวสาร จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด ขึ้นโดยได้กำหนดนโยบายหลักว่า

"บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารสาระความรู้ วิทยาการอันทันสมัย ทั้งดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ความรู้และวิทยาการอันก้าวหน้าแก่ผู้เกี่ยวข้อง ในวงการเทคโนโลยีและวิศวกรรมของประเทศ"

ตลาดอุตสาหกรรมไทย

สิ่งพิมพ์และบริการที่บริษัทจัดทำ

Green network

Green network

บรรจุภัณฑ์ไทย

บรรจุภัณฑ์ไทย

Engineering Today

Engineering Today

วารสารเหมืองแร่

วารสารเหมืองแร่

Electricity & Industry Magazine

Electricity & Industry Magazine

อินทาเนีย

อินทาเนีย

YG Directory & Catalogue

YG Directory & Catalogue

ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุ

ทำเนียบอุตสาหกรรม ก่อสร้างและวัสดุ
ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo