เราคือใคร

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเห็นความก้าวหน้าของวงการเทคโนโลยีและวิศวกรรม นักธุรกิจและวิศวกรกลุ่มหนึ่งที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานอุตสาหกรรมและบริการข้อมูลข่าวสาร จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด ขึ้นโดยได้กำหนดนโยบายหลักว่า

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารสาระความรู้ วิทยาการอันทันสมัย ทั้งดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ความรู้และวิทยาการอันก้าวหน้าแก่ผู้เกี่ยวข้อง ในวงการเทคโนโลยีและวิศวกรรมของประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางโดยมีรูปแบบผลงานเป็นสื่อ hard copy และสื่อดิจิตอล ในยุคของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดโดยผ่านรูปแบบการดำเนินการแบบเชื่อมโยงที่เราสามารถนำช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคทั้งหมดที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์หรือออนไลน์มารวมเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้มีนโยบายในการดำเนินการและจัดทำเว็บไซต์เพิ่มเติมเพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลการดำเนินธุรกิจของท่านผ่าน

เราทำอะไร

วัตถุประสงค์

เป็นผู้นำเสนอข้อมูลลูกค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆด้วยเนื้อหาที่ทันสมัยสื่อสารได้อย่างรวดเร็วคุ้มค่าเพื่อการลงทุนมีผู้ติดตามอ่านและวัดผลได้ประหยัดงบประมาณด้านการตลาด

ตลาดอุตสาหกรรมไทย

นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า

เป็นผู้ให้บริการข้อมูลรายชื่อบริษัทอุตสาหกรรม รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมและบริการ ที่ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ โดยทุกอุตสาหกรรมได้ผ่านการตรวจสอบและยืนยันว่ามีตัวตนจริงทั่วประเทศ อีกทั้งยังช่วยเสริมทัพให้ผู้ประกอบการมุ่งสู่ธุรกิจดิจิทัล

ฐานข้อมูลบริษัทอุตสาหกรรม

เว็บไซต์แสดงสินค้าอุตสาหกรรม

หนังสือ วารสาร อุตสาหกรรม

จัดสัมมนา นิทรรศการ

สิ่งพิมพ์และบริการที่บริษัทจัดทำ

Green network

บรรจุภัณฑ์ไทย

Engineering Today

วารสารเหมืองแร่

Electricity & Industry Magazine

อินทาเนีย

YG Directory & Catalogue

ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุ

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo