รายละเอียดเพิ่มเติม

Generalize:Oil-free compressed air is used in all kinds of industries where air quality is important for the end product and the production process. These applications include food and beverage processing, pharmaceutical manufacturing and packaging, chemical and petrochemical processing, semiconductor and electronics manufacturing, the medical sector, automotive paint spraying, textile manufacturing and many more.

 Only oil-free air compressors deliver 100% oil-free air. We developed our oil-free air compressors especially for applications demanding the highest levels of purity. Zero risk of contamination means zero risk of damaged or unsafe products, or of losses due to operational downtime. 

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้งสินค้า

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สอบถามสินค้า

สอบถามสินค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งเว็บไซต์นี้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน privacy policyของเรา

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo