OR โชว์ศักยภาพ EV Station PluZ ในงาน Electric Vehicle Asia 2022  วางแผนขยายเป็น 450 แห่งภายในปีนี้

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะต้องการพลังงานชนิดใดสำหรับการเดินทาง รวมถึงมุ่งให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ ปัจจุบัน  OR ได้เปิดให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ 115 แห่ง(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 65)   ครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วประเทศ และมีแผนขยายเป็น 450 แห่งภายในปี 2565 นี้ พร้อมกันนี้จะเตรียมโชว์ศักยภาพในงานASEAN Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia 2022  (EVA 2022) ซึ่งร่วมกับอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ  Hall 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 25,000 ราย

OR โชว์ศักยภาพ EV Station PluZ ในงาน Electric Vehicle Asia 2022  วางแผนขยายเป็น 450 แห่งภายในปีนี้ ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า image003 1

บุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน EVA ในปี้นี้ OR มีเป้าหมายที่สำคัญในการนำองค์ความรู้ต่างๆ มาจัดแสดง โดย OR พร้อมที่จะร่วมผลักดันและขานรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตอบสนองความต้องการในการเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค (EV Hub) ต่อไปในอนาคต รวมถึงเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด และตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutrality) ภายในปี 2030 ซึ่งจะเป็นรากฐานที่นำไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Carbon Zero) ในปี 2050

OR โชว์ศักยภาพ EV Station PluZ ในงาน Electric Vehicle Asia 2022  วางแผนขยายเป็น 450 แห่งภายในปีนี้ ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า image005 1

 ภายในงานนี้จะมี Charger Normal /Home Charger / EV Bike / Cafe Amazon for Chance ที่พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ จาก OR โดยOR จะนำเสนอEV Station PluZ อีกหนึ่งการให้บริการทางด้านพลังงานทางเลือก ที่ OR นำมารองรับความต้องการของผู้บริโภค และแนวโน้มรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยเริ่มให้บริการด้วยเครื่องชาร์จรูปแบบ Normal Charge ที่มีหัวชาร์จประเภท Type 2 ตามมาตรฐานของประเทศไทย กำลังไฟ 7.4 กิโลวัตต์ ตั้งแต่ปี 2561 และเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเครื่องชาร์จรุ่นต่างๆ รูปแบบ Quick Charge ตอบโจทย์การเดินทางระยะใกล้-ไกล รองรับเส้นทางหลัก แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ครอบคลุมทั่วประเทศไทย และรวมถึงพื้นที่การให้บริการเชิงพาณิชย์ ทั้งในและนอกสถานีบริการ PTT Station  เพื่อเป็นพลังงานทางเลือก ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน ให้โลกมีอากาศบริสุทธิ์สร้างสังคมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

OR โชว์ศักยภาพ EV Station PluZ ในงาน Electric Vehicle Asia 2022  วางแผนขยายเป็น 450 แห่งภายในปีนี้ ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า image007 1

ปัจจุบันมีจำนวนสถานีชาร์จ EV Station PluZ ที่เปิดให้บริการแล้ว รวม 115 แห่ง  นอกจากนี้ ยังมีแอปพลิเคชัน EV Station PluZสำหรับการใช้งานที่สถานีชาร์จ EV Station PluZ  ซึ่งทาง OR ได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการวางแผนเดินทาง ผ่านระบบนำทางไปยัง EV Station PluZ ที่เปิดให้บริการอยู่ตามเส้นทางถนน โดยสามารถทำการจองเพื่อเข้าชาร์จ เริ่ม-หยุดการชาร์จ ชำระเงิน และการตรวจสอบประวัติการใช้งาน ได้ด้วยแอปพลิเคชันเดียว รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และเว็บแอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ EV ในทุกมิติ

 “แผนในอนาคตของทาง OR เราจะเดินหน้าดำเนินขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ EV ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ให้โลกมีอากาศบริสุทธิ์ เพื่อชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้รถ EV และรองรับแนวโน้มการเติบโตของรถ EV ในประเทศไทย ทางOR ได้วางแผนการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Station PluZ ให้มากขึ้น รวมเป็น 450 แห่ง จำนวน 500 เครื่องชาร์จ ภายในปี 2565 และยังแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการขยาย EV Station PluZ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมาย 7,000 เครื่องชาร์จ ในปี 2573”  บุญมา กล่าว

นอกจากนี้ OR ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมรูปแบบการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV Bike ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการการเคลื่อนที่ (Mobility as a Service : MaaS) ในกลุ่มยานพาหนะสองล้อไฟฟ้า ตลอดจนพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อที่ OR จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) อย่างแท้จริง ทั้งนี้ OR ได้ร่วมพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบกับกลุ่มไอ มอเตอร์ เพื่อนำมาใช้ขนส่งถังแก๊สแอลพีจี สำหรับร้านค้าแอลพีจีในเครือ OR รวมถึงบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่รองรับได้ในอนาคต  นอกจากนี้ OR ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นค่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในการพัฒนารูปแบบการให้บริการเช่ารถไฟฟ้าสำหรับฟลีทขนส่ง โดยมีโครงการนำร่องที่ทำร่วมกับไปรษณีย์ไทย และอยู่ระหว่างการขยายผลต่อกับธุรกิจอื่นๆ ทางโครงการมีแผนการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนถ่ายจากรถจักรยานยนต์เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพันธมิตรทางธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น รวมไปถึงการจัดตั้ง “ศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการ FIT Auto Academy” เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ทั้ง 80 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงความสามารถในการซ่อมบำรุงรถ EV เพื่อรองรับรถ EV ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo