อินฟอร์มาฯ ร่วมกับ ภาครัฐ-เอกชน จัดงานมหกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน คาดมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 25,000 คน

บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ร่วมกับภาครัฐและเอกชนด้านพลังงาน จัดงานมหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ครอบคลุมที่สุดในภูมิภาคอาเซียน “ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK (ASEW)” และ “Electric Vehicle Asia (EVA) 2022” ภายใต้แนวคิด “Enhancing Energy Transition to Carbon Neutrality for a Sustainable Future” ผสานพลังร่วมกันสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

อินฟอร์มาฯ ร่วมกับ ภาครัฐเอกชน จัดงานมหกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน คาดมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 25,000 คน ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า image003

มนู เลียวไพโรจน์ ประธาน บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week” และ “Electric Vehicle Asia 2022” งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Enhancing Energy Transition to Carbon Neutrality for a Sustainable Future” เพื่อร่วมกันขานรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตลอดจนขานรับอุปสงค์การเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการปักหมุดให้ไทยให้เป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค (EV Hub) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะเป็นแนวทางขยับเคลื่อนแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านพลังงานที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งความท้าทายด้านต่างๆ จากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเวทีโลกในขณะนี้ใ  ปัจจุบันหลากอุตสาหกรรมทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้ตื่นตัวต่อปัญหาและหาทางแก้วิกฤตด้านพลังงานที่ทำให้ราคาด้านพลังงานสูงขึ้น สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภาวะเงินเฟ้อและโรคระบาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานนี้จะเป็นแนวทางร่วมกันแก้ปัญหา ปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนร่วมกัน

อินฟอร์มาฯ ร่วมกับ ภาครัฐเอกชน จัดงานมหกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน คาดมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 25,000 คน ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า image005

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า พพ. ขับเคลื่อนนโยบายการทำงานตามแผนพลังงานแห่งชาติ 2022 (NEP2022) เพื่อเป้าหมายมุ่งสู่ Carbon Neutrality ในปี พ.ศ.2593 ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย 30@30 การตั้งเป้าการผลิตรถ ZEV ให้ได้อย่างน้อย 30% หรือการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในอนาคต รวมทั้งผลักดันนโยบาย 4D1E ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว เปิดเสรีภาคพลังงาน รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าสีเขียว ซึ่งในปี พ.ศ.2565 นี้ทางกระทรวงฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบองค์ความรู้และนำเสนอนโยบายที่สำคัญต่างๆเพื่อกำหนดทิศทางพลังงานของไทยในอนาคตผ่านการจัดงาน ASEW และ EVA 2022

“เชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้ที่ห่างหายจากการจัดมา 2 ปี จากสถานการณ์ COVID-19 จะเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการไทยจะได้นำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมจัดแสดง รวมทั้งการเสวนาทางด้านวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าสนใจภายในงาน รวมทั้งจะโอกาสสำคัญที่จะประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามแผนนโยบายที่วางไว้” อธิบดีพพ. กล่าว

OR พร้อมเป็นหนึ่งในพันธมิตรร่วมจัดงาน

อินฟอร์มาฯ ร่วมกับ ภาครัฐเอกชน จัดงานมหกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน คาดมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 25,000 คน ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า image007

ทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือOR กล่าวว่า หนึ่งในพันธกิจของ OR คือการสร้าง Seamless Mobility มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะต้องการพลังงานชนิดใดสำหรับการเดินทาง รวมถึงมุ่งให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ จึงมุ่งผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการเดินทางและการขนส่งให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) โดยปัจจุบัน  OR ได้เปิดให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ 114 แห่ง ครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วประเทศ และมีแผนขยายเป็น 450 แห่งภายในปี พ.ศ. 2565 นี้ สำหรับการร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดงานในครั้งนี้ OR มีเป้าหมายที่สำคัญในการนำองค์ความรู้ด้านพลังงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี แอปพลิเคชันและมี EV Charging ต้นแบบที่มีอยู่มาร่วมออกบูธจัดแสดงภายในงานด้วย

EVAT คาดการจัดงานช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

อินฟอร์มาฯ ร่วมกับ ภาครัฐเอกชน จัดงานมหกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน คาดมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 25,000 คน ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า image009

กฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) กล่าวว่า ทางสมาคมฯ ทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพร้อมอย่างรอบด้านในการนำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามาปรับใช้ในประเทศไทย รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน Electric Vehicle Asia (EVA) ในทุกปี สำหรับปีนี้เรายังคงขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการส่งมอบประสบการณ์และความรู้ใหม่ผ่านหัวข้อสัมมนาและส่วนจัดแสดงพิเศษจากทางสมาคมฯ   โดยไฮไลท์ที่สำคัญคือการจัดประชุมนานาชาติ International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition (iEVTech 2022) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “Future Mobility Aspiration through Bio-Circular-Green Economy within APEC” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำในประเทศไทย พัฒนาบุคลากรเเละเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้กับประเทศไทยได้ในอนาคต รวมทั้งขยายความร่วมมือแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ลงทุนไปสู่ภูมิภาคอื่นๆต่อไป

มี  1,200 แบรนด์ชั้นนำจาก 25 ประเทศร่วมงาน

คาดมีผู้เข้าร่วมงานจากอาเซียนมากกว่า 25,000 คน

อินฟอร์มาฯ ร่วมกับ ภาครัฐเอกชน จัดงานมหกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน คาดมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 25,000 คน ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า image011

สรรชัย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 นิทรรศการเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และงาน Electric Vehicle Asia 2022 (EVA) หรือ งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติเฉพาะทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้กลับมาจัดงานในรูปแบบปกติ Next Normal โดยชูแนวคิด “Enhancing Energy Transition to Carbon Neutrality for a Sustainable Future” หรือ การร่วมกันสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ส่วนงาน EVA ชูแนวคิด Driving Towards A Sustainable Low Carbon Society With E-Mobility” หรือขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนด้วยยานยนต์พลังงานสะอาด   โดยไฮไลท์ที่สำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ ได้รวบรวมงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่างๆ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การบริหารจัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยี 5G และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

ในปีนี้ ทั้งสองงานจะจัดควบคู่กับงาน Boilex Asia และ Pumps & Valves Asia 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั๊ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อและฮาร์ดแวร์ระดับภูมิภาค และงาน Thai Water Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ความพร้อมในการจัดงาน 100% มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการในด้านพลังงาน ติดต่อเข้ามาร่วมงานกว่า 1,200 แบรนด์ชั้นนำจาก 25 ประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งประเทศและต่างประเทศร่วมจัดการประชุมระดับนานาชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น Renewable Energy Asia International Conference, iEVTech Conference, Asia Urban Energy Assembly, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, Thailand Connext เป็นต้น คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 25,000 คนจากทั่วภูมิภาคอาเซียน และมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาสทางธุรกิจที่ชะลอตัวมากว่า 2 ปีจากวิกฤต COVID1-9 สงครามรัสเซีย-ยูเครนและวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศไทยได้

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo