fbpx

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด

สมุทรสาคร, ไทย (Show on map)

เกี่ยวกับซัพพลายเออร์

เราบริการและสินค้าด้านการพิมพ์ที่ครบวงจรงานพิมพ์ทุกประเภท โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมการทำงาน พร้อมกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องการส่งมอบตรงเวลา เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้า รับผลิตงานบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทและงานสิ่งพิมพ์ทั่วไป สามารถผลิตชิ้นงานได้ประมาณ 200,000,000 ชิ้น / ปี บริการครบวงจร เช่น ออกแบบ, แยกสี จนถึง ระบบขนส่ง

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo