บริษัท บรอนซ์มา จำกัด

กรุงเทพมหานคร, ไทย (Show on map)

เกี่ยวกับซัพพลายเออร์

บริษัท บรอนซ์มา จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2544 เพื่อดำเนินธุรกิจด้าน Auto-ID System โดยเฉพาะระบบ Barcode บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและอุปกรณ์บาร์โค้ดต่างๆ รวมทั้งผ้าหมึกริบบอนที่ใช้ในการพิมพ์ และเป็นผู้ผลิตงานสติ๊กเกอร์และกระดาษเพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและรวมถึงงานพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับสติ๊กเกอร์และกระดาษอีกด้วย

บริษัท บรอนซ์มา จำกัด ยังให้บริการเรื่องการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์บาร์โค้ดต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด นอกจากนั้นยังมีบริการให้คำปรึกษาและดูแลในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์บาร์โค้ดต่างๆ ให้กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo