บริษัท บางกอก เปเปอร์ พริ้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร, ไทย (Show on map)

เกี่ยวกับซัพพลายเออร์

     บริษัท บางกอกเปเปอร์พริ้น จำกัด มี สินค้าและบริการ เป็นธุรกิจโรงพิมพ์แบบ Offset วัตถุดิบที่ใช้พิมพ์เป็นกระดาษหน้าขาวหลังเทา และหน้ากระดาษชนิดเคลือบแป้ง บริษัทมีบริการจัดวางสินค้า รูปแบบ ของ การบรรจุสินค้าเพื่อความเหมาะสมและให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการบรรจุ

     ปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มรายผลิตให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อรับรองกลุ่มธุรกิจในภาคอื่นๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมไก่สดแช่แข็ง กลุ่มอาหารพร้อมรับประทานและเครื่องดื่ม กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนสินค้าหลักที่ผลิตประจำมีอยู่หลายอย่าง เช่น กล่องอาหารแช่แข็ง กล่องอาหารทุกชนิด กล่องเค้ก/เบเกอรี่ กล่องอะไหล่ต่างๆ กล่องรองเท้า กล่องสินค้าโอท๊อป กล่องสินค้าทั่วไปทุกชนิดและกล่องลูกฟูกพิมพ์ในระบบ Offset หรือที่เรียกว่า ลูกฟูก Offset ลอน E ลอน B สำหรับบรรจุรองรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo