บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

ปทุมธานี, ไทย (Show on map)

เกี่ยวกับซัพพลายเออร์

ประวัติบริษัท บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งแรกที่จังหวัดปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2522 ด้วยกำลังการผลิต 150 ตันต่อวัน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2526 บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด เข้าเป็นผู้ถือหุ้นหลัก จึงได้ดำเนินการขยายศักยภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บีจีมีกำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กว่า 4 ทศวรรษแห่งความสำเร็จ บีจีได้รับการยอมรับในความเป็นผู้นำด้านธุรกิจแก้วและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ใส่ใจในคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย จากความแข็งแกร่งดังกล่าว ประกอบกับวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ บีจีจึงเดินหน้าขยายและต่อยอดธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรรม อาทิ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจอะลูมิเนียม ธุรกิจกีฬา เป็นต้น เพื่อรองรับแนวโน้มตลาด ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ สร้างรายได้ให้เติบโตในระยะยาว ไม่เพียงแต่ความสำเร็จทางธุรกิจ บีจีมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บีจีไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทุกวิถีการดำเนินชีวิต เพื่อคุณภาพที่ดีของสังคมไทย พร้อมส่งมอบประสบการณ์ดีๆ แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo