fbpx

บริษัท แอ็ดวานซ์ เปเปอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

Bangkok, Thailand (Show on map)

เกี่ยวกับซัพพลายเออร์

บริษัทแอ็ดวานซ์ เปเปอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกมานานกว่า 10 ปี เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า บริษัทมีนโยบายผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ตามความต้องการของลูกค้าทั้งขนาดและรูปทรงของกล่อง รับพิมพ์รายละเอียดลงบนกล่องเพื่อสะดวกแก่การใช้งานของลูกค้า งานทุกชิ้นส่งตรงตามกำหนด นอกจากนี้บริษัทยังจำหน่ายกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น เพื่อนำไปใช้งานรองพื้นตู้คอนเทนเนอร์ และงานตกแต่งอาคาร สำนักงาน เพืื่อป้องกันชิ้นงานของลูกค้าไม่ให้เป็นรอย และไว้สำหรับห่อของ เช่น แก้ว เซรามิค เป็นต้น

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo
Reset Password