กระทรวงอุตสาหกรรม
0

พบว่า การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ไม่รวมทองคำ และรายการพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขยายตัวถึง 6.94% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ขณะที่การนำเข้าไม่รวมทองคำ ขยายตัว ...

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo