Stacking Pallet

 

เป็นชั้นวางสินค้าที่มีความอิสระในการใช้งาน สะดวกสามารถวางต่อกันได้ตามแนวสูง ในขณะใช้งานสามารถซ้อนเก็บเมื่อเลิกใช้งานทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้งสินค้า

125/2 ซ. อนามัยงามเจริญ 25 แขวง ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย

สอบถามสินค้า

สอบถามสินค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งเว็บไซต์นี้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน privacy policyของเรา

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo