Mobile Manipulator in Semiconductor & Electronics

ซัพพลายเออร์
OMRON ELECTRONICS CO., LTD.
@ : MS. KANTORN KATTIYA

เทคโนโลยีขนส่งวัสดุในโรงงาน ไร้คนขับไร้เส้นนำทาง ชาญลาดด้วยซอฟท์แวร์จัดการลำดับการทำงาน ฉีกข้อจำกัดเดิมๆ ของ AGV แบบเก่าที่ต้องใช้เส้นนำทาง ซึ่งยากต่อการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม รองรับน้ำหนัก 90-250 kg. MOMA เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีการขนส่งและหุ่นยนต์ เสริมความสามารถแขนหุ่นยนต์สำหรับการยกสินค้าวางในตำแหน่งที่ต้องการ

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้งสินค้า

Rasa Tower 2, 16th Floor, 555 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

สินค้าอื่น ๆ

CP2E

ซัพพลายเออร์ OMRON ELECTRONICS CO., LTD.

Cobot

ซัพพลายเออร์ OMRON ELECTRONICS CO., LTD.

E2E/E2EQ NEXT Series

ซัพพลายเออร์ OMRON ELECTRONICS CO., LTD.

E3AS Series

ซัพพลายเออร์ OMRON ELECTRONICS CO., LTD.

สอบถามสินค้า

สอบถามสินค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งเว็บไซต์นี้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน privacy policyของเรา

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo