HI-VACUUM

เพิ่มรีวิวของคุณ

HI-VACUUM

ระบบบรรจุ แบบ Hi Vacuum Fill คือเป็นระบบปล่อยบรรจุด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่คือการบรรจุโดยใช้แรงดันจากปั๊ม Vacuum โดยมีการควบคุมแรงดันน้ำภายในระบบให้คงที่หยุดบรรจุโดยวาล์วเช็คระดับซึ่งทำงานโดยอาศัยหลักการสมดุลความดันควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC.ร่วมกับการควบคุมทาง Mechanic Control

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้งสินค้า

แขวง ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

สอบถามสินค้า

สอบถามสินค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งเว็บไซต์นี้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน privacy policyของเรา

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo