รายละเอียดเพิ่มเติม

Type : TJRV(X)-6/3*94/55A.
Max. Current Capacity : 55 A.
Nominal Cross Section : 6 mm²
Measured Cross Section : 6.05 mm²
Wire Structure Strands : 3 mm.
Wire Number Per Strand : 49 mm.
Single Wire Diameter : 0.15 mm.
Outer Diameter : 6 mm.
Length : 25 M.

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้งสินค้า

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สอบถามสินค้า

สอบถามสินค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งเว็บไซต์นี้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน privacy policyของเรา

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo