รายละเอียดเพิ่มเติม

(0.5~60A , 220VAC)
Over/Under Current, Locked Rotor, Stall, Un-BL, Phase Loss, Reverse Phase

Digital Over current Motor Protection Relay
Main Features
• Built-in MCU (Micro Controller Unit)
• Real Time Processing/Higher Precision
• Over Current Protection Range : 0.5~60A, Wide Range Protection (with an external CT, 1~960A)
• Under Current Protection Range : The set over current or less
• Operation Time Characteristics: Definite – 0.5~60A (external CT combination for 60A or higher), Inverse – 0.5~10A (use an external CT
combination for 11A or higher)
• Under Current Trip Output
– Under Current output is set to be shared with the OC output in the factory default settings. However, if “U” is selected in “ALo” Mode, “AL”
Mode automatically switches to oFF(–) and ALoutput (07┫┣08) automatically converts to output contact for under current (UC).
• Digital Display
– 3-phase Current Auto Circulation Display: Digital Ammeter (every 5 sec for each phase) / fixed display on 1 phase by manual circulation
– Trip Cause Digital Display: Easy Troubleshooting
• Last Trip Cause Check Function: Can check the last 3 trip causes and current at the occurrence of each trip. Available even during the
recovery of electricity after a power outage.
• Manual (instant)/electrical (remote) reset
• Fail Safe function (FS:ON)
– Self-diagnosis function
– When power is supplied to the relay, the relay is normally energized if it is in a normal condition (selectable in setting)
• Can be applied in various installation environments, with both terminal and hole types available
• Works well with a frequency converting device system such as an inverter: Frequency contingency range of 20~400Hz

Protection Functions and Characteristics


Over Current Operates based on the set ot
Under Current Operates based on the set ut
Phase Loss Within 3 sec
Reverse Phase 0.1~0.3 sec
Unbalance Within 8 sec
Locked Rotor
Lock Operates within 0.5 sec after dt (Definite operation)
Stall 0.5, 1~10 sec (Definite operation)

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้งสินค้า

99/4-5 Moo 1, Sukhumvit Road, Bangmuengmai, Mueng, Samut Prakan 10270, Thailand

สินค้าอื่น ๆ

สอบถามสินค้า

สอบถามสินค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งเว็บไซต์นี้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน privacy policyของเรา

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo