รับติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึมABSOLUTE Absorption Chiller

@ คุณตรรกวิทย์ บ่ายคล้อย

รับติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม ABSOLUTE Absorption Chiller

ABSOLUTE Absorption Chiller เป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม ออกแบบและผลิตในโรงงานประเทศไทย โดยออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในไทย พร้อมให้คำแนะนำ และทีมงานติดตั้ง ขนาดตั้งแต่ 35-1056 kW ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC  ABSOLUTE Absorption Chiller ใช้น้ำและ Lithium Bromide ในการทำความเย็น ซึ่งเป็นสารในธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และ CFCS
ABSOLUTE Absorption Chiller ควบคุมด้วย PLC สั่งการทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้การทำงานของเครื่องเป็นไปอย่างราบรื่น, ต่อเนื่อง

รับติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึมABSOLUTE Absorption Chiller
รับติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึมABSOLUTE Absorption Chiller

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้งสินค้า

232/2 ซ. ร่วมพัฒนา ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 ประเทศไทย

สอบถามสินค้า

สอบถามสินค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งเว็บไซต์นี้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน privacy policyของเรา

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo