ระบบบำบัดน้ำเสีย

ซัพพลายเออร์
TAG
@ อธิวัฒน์ อนุพงษ์สันต์

ระะบบบำบัดน้ำเสียด้วยการแยกสารละลายในน้ำด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ “Electro Classification Technology(ECT)”
Sewage ON Gground Technology ลดต้นทุน ลดสารเคมี บำรุงรักษาง่าย ประหยัดพื้นที่ ไม่ต้องมีบ่อตกตะกอน นำน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ใหม่ ถึง 95%

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระะบบบำบัดน้ำเสียด้วยการแยกสารละลายในน้ำด้วยไฟฟ้า “Electro Classification Technology(ECT)”

ECT สามารถช่วยลดทอนขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียที่ยุ่งยากจัดการน้ำที่ยากที่จะบำบัดหรือต้องใช้ต้นสูงได้ ทั้งยังสามารถพัฒนาระบบเพื่อให้ปรับใช้ได้กับอุตสาหกรรมได้หลายประเภท

ECT สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ ประหยัดต้นทุนเคมี ประหยัดน้ำ ประหยัดพื้นที่ ประหยัดเวลา และประหยัดค่าจัดการตะกอนของเสียได้ดังนั้นน้ำที่ผ่านการบำบัดจะสะอาด ใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสารพิษตกค้างและไม่มีเชื้อโรคเจือปน และที่สำคัญที่สุดคือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องเปลืองน้ำดิบ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องแยกสารละลายในน้ำของเราใช้ระบบการคำนวณทางวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อแยกโมเลกุลน้ำและก่อให้เกิดการตกตะตอนของสารละลายหรือสิ่งปนเปื้อนในน้ำ หรือ Total Dissolved Solids (TDS) ในทันที โดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีเพื่อทำการตกตะกอน ไม่ต้องใช้บ่อพักหรือถังบำบัดด้วยออกซิเจนซึ่งใช้เวลานานและใช้พื้นที่มาก และไม่ต้องใช้โลหะเพื่อตกตะกอนด้วยวิธีการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า (Electrocoagulation).

การทำงานของเครื่องแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า ทำให้น้ำแยกออกเป็นไอออน ของ ออกซิเจน (O-) ไฮโดรเจน (H+) และ ไฮดรอกซิล (OH-) โมเลกุลเหล่านี้จะทำปฏิกิริยากับสารละลายในน้ำ (oxidation) และก่อให้เกิดตะกอนที่ใหญ่ขึ้นและแยกออกจากน้ำ ทำให้สามารถกรองออกได้ทันที ด้วยการทำงานเช่นนี้ จึงไม่ก่อให้เกิดตะกอนจำนวนมากเช่นตกตะกอนด้วยเคมี การย่อยด้วยอินทรี หรือ electrocoagulation เนื่องจากไม่มีการเพิ่มสสารใด ๆเพื่อใช้ในการตกตะตอน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ้มเติ่ม โทร: 065-693-2459 Email: Sale@tag.co.th, athiwat@tag.co.th

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้งสินค้า

13.937588884750369, 100.67434138171035

สินค้าอื่น ๆ

สอบถามสินค้า

สอบถามสินค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งเว็บไซต์นี้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน privacy policyของเรา

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo