มิเตอร์วัดแอลซีอาร์ Precision LCR Tester ( LCR 819)

LCR-819

  • HIGH PRECISION LCR METER ความถี่ทดสอบ : 12Hz~100kHz
  • ปรับความถี่ได้อย่างต่อเนื่อง
  • ความเที่ยงตรงในการวัดสูง 0.05%
  • บันทึกค่าการปรับตั้งในหน่วยความจำได้ 100 ชุด
  • ระบบทดสอบ R/Q, C/D, C/R, L/Q สำหรับ LCR-821 ยังสามารถทดสอบ Z/q, L/R ได้ด้วย
  • แสดงค่าการวัดเป็น ค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value), D value และ D%
  • จอแสดงผล LCD 240 x 128 dot Matrix มีไฟ back light
  • แสดงสภาวะการทดสอบ และเงื่อนไขการทดสอบได้พร้อมกัน
มิเตอร์วัดแอลซีอาร์ Precision LCR Tester ( LCR 819)
มิเตอร์วัดแอลซีอาร์ Precision LCR Tester ( LCR 819)

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้งสินค้า

9 ซอย สุคนธสวัสดิ์ 9 แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย

สอบถามสินค้า

สอบถามสินค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งเว็บไซต์นี้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน privacy policyของเรา

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo