ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (บรรจุภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารสำหรับอุตสาหกรรม)

แนวโน้มของการใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กำลังเปลี่ยนแปลง กฎหมายและข้อบังคับด้านบรรจุภัณฑ์ในหลายประเทศมีความเข้มงวดขึ้น ภาษีของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพนั้นสูงขึ้นซึ่งทำให้หลายอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) พร้อมที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและที่ไม่ใช่อาหาร ลูกค้าสามารถส่งรุ่นผลิตภัณฑ์และฟังก์ชั่นเพื่อขอคำปรึกษา

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (บรรจุภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารสำหรับอุตสาหกรรม)
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (บรรจุภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารสำหรับอุตสาหกรรม)

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้งสินค้า

46 151 ถนน นวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย

สอบถามสินค้า

สอบถามสินค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งเว็บไซต์นี้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน privacy policyของเรา

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo