ผลิตภัณฑ์ถาดเยื่อกระดาษบรรจุไข่

ถาดเยื่อกระดาษบรรจุไข่ของบริษัท บางเลน เปเปอร์มิลล์ มีจุดเด่นที่ความแก่รงและความแข็งแรง ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย วัตถุดิบที่ใช้คือกระดาษรีไซเคิล 100% ซึ่งสลายตัวได้ตามปกติ จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นถาดเยื่อกระดาษบรรจุไข่จะผ่านการอบแห้งด้วยความร้อน 200-250 องศาเซลเซียส จึงปราศจากการปนเปื้อนของแบคทีเรีย

ผลิตภัณฑ์ถาดเยื่อกระดาษบรรจุไข่
ผลิตภัณฑ์ถาดเยื่อกระดาษบรรจุไข่

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้งสินค้า

เลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ถนนสุชาติพัฒนา ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน นครปฐม 73190 ประเทศไทย

สอบถามสินค้า

สอบถามสินค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งเว็บไซต์นี้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน privacy policyของเรา

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo