บริการสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูง

ชื่อผลิตภัณฑ์ บริการสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูง

  • รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Summary) 1 ย่อหน้า ยาวไม่เกิน 3-5 บรรทัด

ขึ้นชื่อว่า สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูง แน่นอนว่าต้องเป็นเอกสารสำคัญ และมักเป็นเอกสารที่มีมูลค่า หรือมีการระบุข้อมูลจำเพาะ เช่นธนบัตร หนังสือเดินทาง ดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องมีลักษณะพิเศษบางประการเพื่อป้องกันการเลียนแบบ และทำให้ผู้ใช้งานสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างของเอกสารตัวจริง และของเลียนแบบได้

  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product Description) รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ อาทิ Product detail / Specification / Feature หรือข้อมูลทางเทคนิคต่างๆเป็นต้น ความยาวข้อมูล 1-3 ย่อหน้า (ประมาณ ½ A4)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูงมาร่วม 100 ปี จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ทำให้คุณลักษณะป้องกันการปลอมแปลง หรือเทคนิคการพิมพ์ ของบริษัทฯ มีรูปแบบที่หลากหลาย และเป็นที่มั่นใจได้ในคุณภาพ จึงทำให้สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ทั้งในแง่ของการใช้งาน และงบประมาณ

บริการสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูง
บริการสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูง

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้งสินค้า

699 Si Lom, สีลม Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500, Thailand

สอบถามสินค้า

สอบถามสินค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งเว็บไซต์นี้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน privacy policyของเรา

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo