Wire Southeast Asia 2023 - 20-22 กันยายน ไบเทค กรุงเทพฯ

กระดาษลูกฟูก เกรดกระดาษ KO

เป็นผิวกระดาษที่ทำจาก Recycle 100% ซึ่งมีความเหนียวตามมาตรฐาน มอก. พร้อมที่จะใช้งานบรรจุภัณฑ์หลากหลายน้ำหนักมาตรฐาน (BASIS WEIGHT) 125, 150,  200 g/m²

ข้อมูลซัพพลายเออร์

ข้อมูลซัพพลายเออร์

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้งสินค้า

ตำบล อ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย

สอบถามสินค้า

สอบถามสินค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งเว็บไซต์นี้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน privacy policyของเรา

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo