ผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานใหม่ ISO 26262 ว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ช่วยให้การออกแบบระบบการทดสอบความปลอดภัยด้วยระดับมาตรฐาน ASIL B และ ASIL C ง่ายขึ้น ผ่านชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC®, PIC18 และ AVR®

โซลูชันการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของไมโครชิพ

หนึ่งในระบบสนับสนุนการพัฒนาและการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยการทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์

21 ตุลาคม 2564 — ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบการทำงานที่เชื่อถือได้และสร้างสวัสดิภาพของผู้ใช้ปลายทาง บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี จำกัด (ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก: MCHP) ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานที่ผ่านการรับรองล่าสุดแล้ว เพื่อให้วิศวกรสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 26262 ว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไมโครชิพประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทดสอบความปลอดภัยในการทำงาน ISO 26262 สำหรับตัวควบคุมสัญญาณดิจิทัล dsPIC33C (DSC) รวมไปถึงไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18 และ AVR (MCU) ระบบสนับสนุนการพัฒนาการออกแบบที่มุ่งเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายที่ระดับการวิเคราะห์อันตรายและการประเมินความเสี่ยง ASIL B และ ASIL C และการสนับสนุนงานขอใบรับรองมาตรฐาน 

ชุดผลิตภัณฑ์สนับสนุนการวางระบบความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ dsPIC33C DSC ประกอบด้วย:

 • dsPIC33C DSCs ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 0 ของ  AEC Q100 พร้อมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะ
 • โหมดการวิเคราะห์อันตรายและการประเมินความเสี่ยงมาตรฐาน ASIL B, รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบและการวินิจฉัยความล้มเหลว (FMEDA) และคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (FSM) ที่ผ่านการรับรองระบบโดย SGS TÜV Saar
 • ไลบรารีการวินิจฉัยความปลอดภัยในการทำงานที่ผ่านการรับรองจาก TÜV Rheinland สำหรับการออกแบบที่สามารถกำหนดเป้าหมายมาตรฐานได้ถึงระดับ ASIL C 
 • โปรแกรมอ้างอิงความปลอดภัยในการทำงาน โดยแสดงขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดในการพัฒนาการออกแบบให้สอดคล้องตรงตามมาตรฐานและการรับรองที่ต้องสร้างขึ้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน (ASIL B หรือ ASIL C)
 • รายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทำงานและรายงานการรับรองต่าง ๆ ที่ช่วยให้การปฏิบัติตามมาตรฐานและการขอใบรับรองมาตรฐานง่ายขึ้น

ชุดผลิตภัณฑ์สนับสนุนการวางระบบความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ PIC18 และ AVR MCU ประกอบด้วย:

 • PIC18-Q84 MCU ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 1 ของ AEC Q100 ที่มาพร้อมกับ CAN FD และ AVR DA MCU รวมถึงอินเตอร์เฟส LIN โดยทั้งสองระบบรองรับฮาร์ดแวร์เซ็นเซอร์สัมผัสแบบคาปาซิทีฟ (Capacitive Touch Sensors)
 • โหมดการวิเคราะห์อันตรายและการประเมินความเสี่ยงมาตรฐาน ASIL B, รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบและการวินิจฉัยความล้มเหลว (FMEDA) และคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (FSM) ที่ผ่านการรับรองระบบโดย SGS TÜV Saar
 • ไลบรารีการวินิจฉัยความปลอดภัยในการทำงาน
 • ใบรับรองมาตรฐาน ASIL B Ready และรายงานการรับรองเพื่อช่วยให้การปฏิบัติตามมาตรฐานและการขอใบรับรองง่ายยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรที่ไม่มีความรู้หรือความชำนาญในเรื่องการรับรองมาตรฐาน ISO 26262 ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญการ ทางไมโครชิพส่งมอบประสบการณ์และโซลูชันที่ผ่านการทดสอบแล้ว เพื่อช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานและการรับรองมาตรฐานการออกแบบได้อย่างมีประสิทธภาพ ในขณะเดียวกันยังเป็นการลดต้นทุน ความเสี่ยง และเวลาในการพัฒนาระบบ ผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานดังรายการด้านล่างนี้ มีเอกสารความปลอดภัยที่แนบมาในชุดเครื่องมือพัฒนาระบบซึ่งจะช่วยให้วิศวกรสามารถพัฒนาระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานการรับรอง

ไมโครชิพขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ISO 26262 จำนวน 3 ชุดผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยสนับสนุนลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญหลากหลายระดับ รวมไปถึงขั้นตอนการประเมินและกระบวนการออกแบบ: 

 • ชุดผลิตภัณฑ์ทดสอบพื้นฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ประกอบด้วยทรัพยากรพื้นฐานของระบบ เช่น FMEDA ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASIL B Ready และคู่มือความปลอดภัยสำหรับลูกค้าเพื่อเริ่มต้นการประเมินระดับความปลอดภัยในการทำงานที่ต้องการและการออกแบบการทำงานของยานยนต์ที่ความปลอดภัยถือว่ามีความสำคัญยิ่ง
 • ผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานชุดเริ่มต้นด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ประกอบด้วย FMEDA ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASIL B Ready, โปรแกรมอ้างอิงความปลอดภัยในการทำงาน และไลบรารีการวินิจฉัยความปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับ ASIL C ที่ช่วยให้นักออกแบบเข้าใจกระบวนการพัฒนาระบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 26262 และรายงานที่ต้องสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด 
 • ผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานชุดสมบูรณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญ เพื่อลดความซับซ้อนในการออกแบบและการขอใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของยานยนต์ นอกเหนือจากข้อเสนอผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานชุดเริ่มต้นแล้ว ผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานชุดสมบูรณ์ยังรวมถึงไลบรารีการวินิจฉัยความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองพร้อมซอร์สโค้ดและรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบที่มีเป้าหมายมาตรฐานถึงระดับ ASIL C

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานแล้ว ไมโครชิพยังมีชุดผลิตภัณฑ์เครื่องมือการออกแบบที่ผ่านการรับรองโดย TÜV SÜD สำหรับการวางระบบเครื่องมือการพัฒนา MPLAB® ของเราเพื่อให้การดำเนินการตรวจรับรองคุณสมบัติของเครื่องมือนั้นสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงคอมไพเลอร์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน MPLAB XC ที่รับรองโดย TÜV SÜD ที่มาพร้อมกับใบรับรอง TÜV SÜD, คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับคอมไพเลอร์พร้อมด้วยแผนความปลอดภัยและการจำแนกประเภทเครื่องมือโดยสมบูรณ์ รวมไปถึงรายงานการตรวจรับรองคุณสมบัติสำหรับคอมไพเลอร์, MPLAB X Integrated Development Environment (IDE), MPLAB Code Coverage และโปรแกรมการวางระบบการพัฒนา MPLAB ทั้งหมด นอกจากนี้ ไมโครชิพยังนำเสนอตัวรับส่งสัญญาณ LIN และระบบทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน CAN FD และอุปกรณ์ร่วมอื่น ๆ รวมถึงอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้กับ DSC และ MCU โดยสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายในอุตสาหกรรมยานยนต์

“ในขณะที่ระดับของความซับซ้อนเพิ่มสูงขึ้นและมีการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นสำหรับรถยนต์ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบยานยนต์จึงมีความเข้มงวดขึ้นด้วย เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถพัฒนาโปรแกรมด้านความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ทั้งยังสามารถควบคุมงบประมาณได้ ไมโครชิพจึงได้เพิ่มข้อเสนอเกี่ยวกับเอกสารด้านความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองและไลบรารีการทดสอบตนเองเพื่อการวินิจฉัย รวมไปถึงเครื่องมือในการพัฒนาระบบและการสนับสนุนทางเทคนิค” Joe Thomsen รองผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจ MCU16 ของไมโครชิพ กล่าว  “ในฐานะซัพพลายเออร์หลักในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ เราขอสนับสนุนระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อไปเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถรักษาไว้ซึ่งข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ”  

“ในฐานะหน่วยรับรองที่ได้รับอนุญาตในการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน TÜV Rheinland ให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ ประเมิน และรับรองมาตรฐานอย่างอิสระสำหรับมาตรฐาน ISO 26262 และ IEC 61508 ที่รับรองมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย” Thomas Steffens หัวหน้าหน่วยรับรองด้านความปลอดภัยในการทำงานและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ แห่ง TÜV Rheinland กล่าว “จากการประเมินของเราโดยโปรแกรมการรับรองตามมาตรฐาน ISO 26262 เรายืนยันว่าไลบรารีการวินิจฉัยความปลอดภัยสำหรับรุ่น dsPIC33C DSC ของทางไมโครชิพสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานระดับ ASIL C ฉะนั้น ไลบรารีการวินิจฉัยจึงสามารถใช้ได้กับการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยสอดคล้องกับโปรแกรมการทดสอบที่มีเป้าหมายมาตรฐานถึงระดับ ASIL C”

เครื่องมือสำหรับการพัฒนา

ระบบทดสอบมาตรฐาน ISO 26262 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน dsPIC33C DSCs และ PIC18 และ AVR MCUs ได้รับการสนับสนุนจากคอมไพเลอร์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน MPLAB XC16 และ MPLAB XC8 (SW006022-FS และ SW006021-FS) ที่ผ่านการรับรองโดย TÜV SÜD ทั้งนี้เครื่องมือ MPLAB Code Coverage (SW006026-COV), MPLAB X IDE, ดีบักเกอร์/โปรแกรมเมอร์เพื่อการวางระบบการพัฒนาของ MPLAB และชุดเอกสารด้านความปลอดภัยเหล่านี้ช่วยให้การตรวจรับรองคุณสมบัติเครื่องมือมีความสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น 

การวางจำหน่าย

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ dsPIC33 DSCs สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ทาง www.microchip.com/dsPIC33-ISO26262.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PIC และ AVR MCU สำหรับมาตรฐานระดับ ASIL B สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.microchip.com/PIC-AVR-ISO26262 

แหล่งที่มา

สามารถดาวน์โหลดภาพความละเอียดสูงผ่านทาง Flickr หรือติดต่อกองบรรณาธิการ (อนุญาตให้เผยแพร่ได้):

เกี่ยวกับไมโครชิพ เทคโนโลยี

บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี จำกัด เราคือผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันการควบคุมแบบฝังอันชาญฉลาด มีความเชื่อมโยง และความปลอดภัยสูง เครื่องมือในการพัฒนาที่ใช้งานได้อย่างง่ายดายและชุดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ให้บริการได้อย่างครอบคลุมช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างการออกแบบที่มีความเหมาะสมสูงสุด ทั้งยังลดความเสี่ยง ลดต้นทุนรวมของระบบ และย่นระยะเวลาในการออกวางจำหน่ายในตลาดธุรกิจ โซลูชันของบริษัทให้บริการลูกค้ามากกว่า 120,000 รายในตลาดอุตสาหกรรม ยานยนต์ ผู้บริโภค การบิน อวกาศ และการป้องกันภัย รวมไปถึงตลาดการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่เมืองแชนด์เลอร์ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางไมโครชิพให้การสนับสนุนทางเทคนิคอันโดดเด่นพร้อมกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์และคุณภาพที่เชื่อถือได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ทาง www.microchip.com

###

หมายเหตุ: ชื่อและโลโก้ Microchip, โลโก้ Microchip, AVR, dsPIC และ MPLAB เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี จำกัด ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ติดต่อกองบรรณาธิการ:
Daphne Yuen
852-2943 5115
daphne.yuen@microchip.com

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo