User Posts: ดารณี แก้วอ่ำ
Sorry. Author have no posts yet
User Deals: ดารณี แก้วอ่ำ
Deal
บริการครบวงจรเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ทั้งการออกแบบ การผลิตบรรจุภัณฑ์ การรับบรรจุสินค้า การจัดส่ง การบริหารจัดการคลังสินค้า รวมถึงระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)
  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product Description) รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ อาทิ Product detail / Specification / Feature หรือข้อมูลทางเทคนิคต่างๆเป็นต้น ความยาวข้อมูล 1-3 ย่อหน้า (ประมาณ ½ A4)
รับผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ และกล่องพสาสติก รวมถึงป้ายฉลาก ที่ได้รับมาตรฐานสามารถใช้บรรจุอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ได้ และให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การรับบรรจุสินค้าลงบรรจุภัณฑ์ การจัดการส่งสินค้า การบริหารจัดการคลังสินค้า ตลอดจนระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) จึงทำให้คู่ค้าของเราสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
Deal
บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด ได้รับการรับรองจากวีซ่าการ์ด มาสเตอร์การ์ด เจซีบี และ CUP (China Union Pay) ให้เป็นผู้ผลิตบัตรเครดิต และบันทึกข้อมูลพร้อมรหัสส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรลงในบัตรทั้งชนิดติดแถบแม่เหล็กและฝังไมโครชิพ บริษัทฯได้ผสานการผลิตสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง เข้ากับระบบไอที และพัฒนา Software ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการทำงานที่สอดคล้องกับเครื่องจักรอันทันสมัย เพื่อให้บริการที่ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า รวมทั้งยังให้บริการด้านการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อใช้กับบัตรของท่าน เช่น Loyalty, E-Purse, Membership, Access Control, Biometrics เป็นต้น
  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product Description) รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ อาทิ Product detail / Specification / Feature หรือข้อมูลทางเทคนิคต่างๆเป็นต้น ความยาวข้อมูล 1-3 ย่อหน้า (ประมาณ ½ A4)
บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัดเป็น ผู้ผลิตบัตรพลาสติก และให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงบนบัตร ที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในประเทศไทย สามารถตอบสนอง ความต้องการงานจำนวนมาก ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยระดับสากลแห่งหนึ่งของโลก บริษัทฯ มีการร่วมทุนสร้างโรงงานในต่างประเทศ เพื่อรองรับกรณีต้องการงานจำนวนมากในระยะเวลาที่จำกัด และรองรับแผนบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (BCP) บริษัทฯ มีทีมงานที่มากประสบการณ์ สามารถให้บริการพัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ตลอดจนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และที่บริการครบวงจร
Deal
ชื่อผลิตภัณฑ์ บริการสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูง
  • รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Summary) 1 ย่อหน้า ยาวไม่เกิน 3-5 บรรทัด
ขึ้นชื่อว่า สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูง แน่นอนว่าต้องเป็นเอกสารสำคัญ และมักเป็นเอกสารที่มีมูลค่า หรือมีการระบุข้อมูลจำเพาะ เช่นธนบัตร หนังสือเดินทาง ดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องมีลักษณะพิเศษบางประการเพื่อป้องกันการเลียนแบบ และทำให้ผู้ใช้งานสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างของเอกสารตัวจริง และของเลียนแบบได้
  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product Description) รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ อาทิ Product detail / Specification / Feature หรือข้อมูลทางเทคนิคต่างๆเป็นต้น ความยาวข้อมูล 1-3 ย่อหน้า (ประมาณ ½ A4)
บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูงมาร่วม 100 ปี จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ทำให้คุณลักษณะป้องกันการปลอมแปลง หรือเทคนิคการพิมพ์ ของบริษัทฯ มีรูปแบบที่หลากหลาย และเป็นที่มั่นใจได้ในคุณภาพ จึงทำให้สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ทั้งในแง่ของการใช้งาน และงบประมาณ
Show next
Browsing All Comments By: ดารณี แก้วอ่ำ
ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo