User Posts: คุณตรรกวิทย์ บ่ายคล้อย
Sorry. Author have no posts yet
User Deals: คุณตรรกวิทย์ บ่ายคล้อย
Deal
รับติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม ABSOLUTE Absorption Chiller ABSOLUTE Absorption Chiller เป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม ออกแบบและผลิตในโรงงานประเทศไทย โดยออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในไทย พร้อมให้คำแนะนำ และทีมงานติดตั้ง ขนาดตั้งแต่ 35-1056 kW ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC  ABSOLUTE Absorption Chiller ใช้น้ำและ Lithium Bromide ในการทำความเย็น ซึ่งเป็นสารในธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และ CFCS ABSOLUTE Absorption Chiller ควบคุมด้วย PLC สั่งการทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้การทำงานของเครื่องเป็นไปอย่างราบรื่น, ต่อเนื่อง
Deal
ติดตั้งปั๊มความร้อน( Heat Pump) ออกแบบติดตั้งปั๊มความร้อน(Heat Pump) ผู้ผลิตจำหน่ายและติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม ABSOLUTE Heat Pump ABSOLUTE Heat Pump ปั๊มความร้อนเพื่อทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานปั๊มความร้อน (Heat Pump) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนอุณหภูมิต่ำจากแหล่งหนึ่ง (Heat Source) มาทำให้ร้อนขึ้น แล้วส่งไปยังแหล่งที่ต้องการซึ่งมีความร้อนสูง (Heat Sink) โดยใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศ แต่สามารถใช้ความร้อนที่ออกจากเครื่องไปทำน้ำร้อน หรือลมร้อน ส่วนความเย็นที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นผลพลอยได้ เพื่อทำลมเย็นไปใช้ร่วมในระบบปรับอากาศ หรือนำไปผสมกับ Fresh air เพื่อเข้าเครื่องทำความเย็นต่อไป นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังผลิต Heat Pump แบบ Water to Water Heat Pump ซึ่งจะได้น้ำเย็นเป็นผลพลอยได้
Show next
Browsing All Comments By: คุณตรรกวิทย์ บ่ายคล้อย
ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo