fbpx

ตลาดอุตสาหกรรมไทย

ค้นหาซัพพลายเออร์ ข้อมูลเชิงลึก เครื่องมือและอื่น ๆ

มาใหม่ในตลาดอุตสาหกรรมไทย?

หน้าหลัก ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า mahathon electric logo
หน้าหลัก ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า sun run logo 512 1
หน้าหลัก ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า nachaleeti group logo
หน้าหลัก ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า thaiindustiralmarket logo 200
หน้าหลัก ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า thaiindustiralmarket logo 200
สินค้าอุตสาหกรรม
  • ล่าสุด
สินค้าอุตสาหกรรม
  • เป็นที่นิยม

อัปเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานใหม่ ISO 26262 ว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์ช่วยให้การออกแบบระบบการทดสอบความปลอดภัย ด้วยระดับมาตรฐาน ASIL B และ ASIL C ง่ายขึ้น ผ่านชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC®, PIC18 และ AVR®

ผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานใหม่ ISO 26262 ว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ช่วยให้การออกแบบระบบการทดสอบความปลอดภัยด้วยระดับมาตรฐาน ASIL B และ ASIL C ง่ายขึ้น ผ่านชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC®, PIC18 และ AVR®

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo
Reset Password