“สุริยะ”ชี้ภาคผลิตฟื้นตัวชัด ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม-นำเข้าวัตถุดิบพุ่ง ด้านสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปิด 3 อุตสาหกรรมดิ่ง เฮรัฐบาลเปิดประเทศเร็วไตรมาส3 ช่วยดันเศรษฐกิจ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2564 ว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องจากความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในหลายประเทศ รวมทั้งไทย ประกอบกับผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ อาทิ โครงการคนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราชนะ และโครงการเรารักกัน ได้ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างหมุนเวียน เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมหลักกลับมาขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร

“พบว่า การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ไม่รวมทองคำ และรายการพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขยายตัวถึง 6.94% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ขณะที่การนำเข้าไม่รวมทองคำ ขยายตัว 16.7% การนำเข้าสินค้าทุน ขยายตัว 21.0% อาทิ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบในอุตสาหกรรม และการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งวัตถุดิบ ไม่รวมทองคำ ขยายตัว 28.8% อาทิ เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล่านี้เป็นสัญญาณที่ดีของภาคอุตสาหกรรม”นายสุริยะกล่าว

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เดือนกุมภาพันธ์ 2564 หดตัวเล็กน้อยอยู่ที่ 1.08 จากช่วงเดียวกันของปี 2563 ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับ 65.08% ลดลงจากเดือนมกราคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 66.60% เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ในประเทศชะลอตัวลงบ้างเล็กน้อย อุตสาหกรรมที่ลดลงมาในเดือนกุมภาพันธ์ คือ การกลั่นน้ำมัน หดตัว 18.48% ผลจากการใช้น้ำมันเครื่องบินยังอยู่ในระดับต่ำและโรงกลั่นหยุดซ่อมบำรุงประจำปี รวมทั้งเครื่องนุ่งห่ม หดตัว 33.32% เนื่องจากโควิด-19 ทั่วโลกทำให้กำลังซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยลดลง และเบียร์ หดตัว 26.22% เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ทำให้รัฐมีมาตรการควบคุมส่งผลให้ช่องทางการจำหน่ายเบียร์ลดลง

นายทองชัย กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ล่าสุดภาครัฐมีนโยบายเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวเร็วกว่าแผนเดิมจากไตรมาส 4(ตุลาคม-ธันวาคม2564) ขยับมาเป็นไตรมาส 3(กรกฎาคม-กันยายน2564) และมีแผนนำร่องในเดือนเมษายนนี้ โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรก จะส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสศอ.ยังคาดการณ์เอ็มพีไอปีนี้ระดับ 2.0-3.0% และผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ(จีดีพี)ภาคอุตสาหกรรม 2.5-3.5% ส่วนจะปรับคาดการณ์หรือไม่ขอติดตามสถานการณ์อีกครั้ง

“เชื่อว่าเดือนมีนาคม ตัวเลขเอ็มพีไอและอัตราการใช้กำลังผลิตจะกลับมาดีขึ้นแน่นอน เนื่องจากเดือนมีนาคมมี 3 ประเด็นสำคัญขับเคลื่อน ประกอบด้วย มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวของภาครัฐ การกระจายวัคซีนของทั่วโลก ล่าสุดมากกว่า 528 ล้านโดสแล้ว ขณะที่เดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาฐานตัวเลขต่ำเพราะเป็นช่วงการระบาดของโควิด-19 ด้วย” นายทองชัย กล่าว

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo