กระดาษขาวเคลือบมัน

เพิ่มรีวิวของคุณ

กระดาษกล่องขาวเคลือบมันของบริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ส่งผลให้งานพิมพ์ที่ได้มีคุณภาพดี และไม่เป็นปัญหาต่อสภาพคล่องในการเดินเครื่องพิมพ์ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระดาษกล่องขาวเคลือบมันผ่านการขัดเงาและเคลือบผิวบนทำให้หน้ากระดาษขาวและเรียบเหมาะสำหรับการพิมพ์ออฟเซ็ท

กระดาษกล่องขาวเคลือบมันของบริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จำกัด มีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศ และ ระดับสากล เช่น มาตรฐาน ISO และ มาตรฐาน Technical Association of the Pulp and Paper Industry (TAPPI) นอกจากนั้นยังมีการส่งตัวอย่างกระดาษไปทดสอบคุณสมบัติต่างๆยังต่างประเทศเช่น อเมริกา และ ญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้นำทางด้านกระดาษและการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ อย่างสม่ำเสมอ

กระดาษกล่องขาวเคลือบมันเหมาะสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องยาสีฟัน กล่องของเล่น กล่องบรรจุอาหารหรือขนม (ไม่สัมผัสโดยตรง) กล่องเวชภัณฑ์ กล่องเครื่องสำอาง และ กล่องใส่สินค้าอื่นๆ

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้งสินค้า

เลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ถนนสุชาติพัฒนา ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน นครปฐม 73190 ประเทศไทย

สอบถามสินค้า

สอบถามสินค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งเว็บไซต์นี้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน privacy policyของเรา

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo