fbpx

ระบบหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

ระบบหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
Cascading Water System Sterilization and Pasteurization

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Retort)

ระบบ Superheated Cascading Water  ซึ่งเป็นหม้อนึ่งฆ่าเชื้อที่แตกต่างจากระบบ Direct Steam และ ระบบ Water Spray  เป็นเทคโนโลยีล่าสุดจากประเทศฝรั่งเศส ที่มีการกระจายความร้อนภายในหม้อได้อย่างทั่วถึง (Heat Distribution) จึงทำให้มีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนที่ดีกว่า ใช้ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ (Cycle Time) ที่น้อยกว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจึงมีคุณภาพออกมาดีกว่า และประหยัดพลังงานไอน้ำ (Steam) และน้ำหล่อเย็น (Cooling Water) ได้มากกว่า โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนผ่านทาง Platular Heat Exchanger ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุลงในกระป๋อง (Cans), ถุงรีทอร์ทเพาซ์ (Retort Pouch), ถ้วยพลาสติก (Tray,Cup), และขวดแก้ว (Glass, jars)

ระบบหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
ระบบหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

Location

Product Location

48/11 บ้านใหม่ พระราม 9 ศรีนครินทร์ ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.7 ถนน หัวหมาก แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย

Vendor Info

Vendor Information

Product Enquiry

Product Enquiry

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งเว็บไซต์นี้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน privacy policyของเรา

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo
Reset Password