บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร, ไทย (Show on map)

เกี่ยวกับซัพพลายเออร์

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2514 เดิมในชื่อ บริษัท เจริญอักษร จำกัด ซึ่งธุรกิจแรกของบริษัทคือ การผลิตตัวพิมพ์ ไทย จีน อังกฤษ และอุปกรณ์การพิมพ์ จำหน่ายให้กับโรงพิมพ์ทั่วประเทศ  และด้วยการบริหารที่เน้นคุณภาพโดยยึดหลักคุณธรรม ทำให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์ระดับประเทศอย่างรวดเร็ว

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo