fbpx

บริษัท เอ.เอส.พี.เพิ่มกิจ จำกัด

Bangkok, Thailand (Show on map)

เกี่ยวกับซัพพลายเออร์

บริษัท เอ.เอส.พี.เพิ่มกิจ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531

โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องตีป้ายราคา,เครื่องปริ้นเตอร์บาร์โค้ด,อุปกรณ์และวัสดุต่อเนื่อง  ที่นำเข้าจากต่างประเทศ  ทั้งยังเป็นผู้ให้บริการด้านสิ่งพิมพ์  รับพิมพ์สติกเกอร์หลากหลายชนิด

ซึ่งมีสายการผลิตเองโดยตรง  ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  ส่งผลให้บริษัทชั้นนำหลายแห่งเลือกใช้บริการของเรา

นโยบายหลักในการบริหารงานแบบ “ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ” กับลูกค้า   ให้บริการหลังการขายอย่างจริงจัง  บริการงานขายทั่วประเทศ   สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพ  เน้นความรวดเร็ว

ในการจัดส่งสินค้าและบริการ   รักษามาตรฐาน   เพื่อให้เป็นที่พอใจสำหรับลูกค้าทุกระดับด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี หวังว่าคงสร้างความเชื่อมั่น ทำให้ท่านเลือกใช้บริการของเรา

 

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo
Reset Password