บริษัท ทูที ไทยคูณ จำกัด

กรุงเทพมหานคร, ไทย (Show on map)

เกี่ยวกับซัพพลายเออร์

ทูที ไทยคูณ 

ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท โดยกลุ่มบุคคลผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์สติกเกอร์และวัสดุเคมีต่าง ๆ สินค้าและบริการ ผลิต จำหน่าย และส่งออกสติกเกอร์ สลากเคลือบกาว เทปกาวปิดผนึกหีบห่อบรรจุภัณฑ์ หลายชนิด หลากสีสัน ทั้งชนิดแผ่นและม้วน สำหรับงานโฆษณา ระบบงานพิมพ์ทั้งแบบซิลค์ สกรีน อ๊อฟเซต เลตเตอร์เพรส อิงค์เจตและกาเวียร์

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo